ทำตุ๊กตาไหมพรม..หมีปอมปอม : How to make Yarn PomPoms (Bears)

ทำตุ๊กตาไหมพรม ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆ-ไหมพรม,ซ่อม,ไม้จิ้มฟัน,กาวลาเท็ก, กรรไกร----make a Pom Pom with a fork, Handmade gifts,ของขวัญปีใหม่

More knitting Videos